Povinné údaje společnosti BraFil a.s.

1. Část identifikační

Obchodní firma: BraFil a.s.

Sídlo: 252 61 Jeneč u Prahy, Zahradní 360

IČ: 26213991

zapsaná ke dni 27. listopadu 2000 ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu B, vložce 6866

 

2. Účetní závěrky

Účetní závěrku za poslední rok naleznete zde.

Účetní závěrky za předcházející období naleznete ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu B, vložce 6866.

 

3. Pozvánky na valné hromady

Společnost má jediného akcionáře.

 

4. Prohlášení o příslušnosti ke koncernu

Společnost není součástí koncernu.

 

5. Znalecký posudek dle § 91 z.č. 90/2012 sb.

Není.

 

6. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku

Zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku naleznete zde.

 

7. Výroční zpráva

Výroční zprávu naleznete zde

 

8. Výzva k předložení akcií a oznámení o následcích spojených s prodlením dle zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností

Nevyžaduje se.

 

9. Zpráva o finanční asistenci podle § 312 z.č. 90/2012 sb.

Není.

 

10. Vysvětlení pro akcionáře podle § 358 z.č. 90/2012 sb.

Není.

 

11. Znění akcionářova protinávrhu dle § 362 z.č. 90/2012 sb.

Není.

 

12. Informace a dokumenty při přeměně korporací

Společnost zveřejňuje informace a dokumenty o přeměně korporací ve veřejném rejstříku a Obchodním věstníku.

BraFil a.s. (kontakt)
Zahradní ulice 360

Jeneč u Prahy

 

IČ: 26 21 39 91
DIČ: CZ 26 21 39 91